Справочник видов деятельности на букву «І»:

Показаны записи 1-53 из 53

IНФОРМАЦIЙНО - ОБЧИСЛЮВАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 298.

IНФОРМАЦIЯ ВВЕДЕНА З РЕЄСТРАЦIЙНОЇ КАРТКИ - ВИД ДIЯЛЬНОСТI ВIДСУТНIЙ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 1844.

IНШI БУДIВЕЛЬНI СПЕЦIАЛIЗОВАНI ОРГАНIЗАЦIЇ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 113.

IНШI ВИДИ ДIЯЛЬНОСТI, ПОВ'ЯЗАНI З ПОКРИТТЯМ ПIДЛОГИ I СТIН

Количество организаций с указанным видом деятельности: 1.

IНШI ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГIВЛI

Количество организаций с указанным видом деятельности: 118.

IНШI ВИДИ ТРАНСПОРТУ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 11.

IНШI ВИРОБНИЦТВА

Количество организаций с указанным видом деятельности: 367.

IНШI ВИРОБНИЦТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТI

Количество организаций с указанным видом деятельности: 44.

IНШI ВИРОБНИЦТВА МАШИНОБУДУВАННЯ I МЕТАЛООБРОБКИ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 6.

IНШI ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВОСТI БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 2.

IНШI ВИРОБНИЦТВА ХIМIЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI

Количество организаций с указанным видом деятельности: 83.

IНШI ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОСМАКОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI

Количество организаций с указанным видом деятельности: 42.

IНШI ГАЛУЗI МIКРОБIОЛОГIЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI

Количество организаций с указанным видом деятельности: 1.

IНШI ГРОМАДСЬКI ОРГАНIЗАЦIЇ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 2746.

IНШI ДЕРЕВООБРОБНI ВИРОБНИЦТВА

Количество организаций с указанным видом деятельности: 474.

IНШI ЕЛЕКТРОСТАНЦIЇ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 11.

IНШI МОНТАЖНI РОБОТИ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 1.

IНШI НАПРЯМКИ ТВАРИННИЦТВА

Количество организаций с указанным видом деятельности: 843.

IНШI ОРГАНIЗАЦIЇ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАУКОВИХ УСТАНОВ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 450.

IНШI ПОСЛУГИ, НАДАВАНI ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ ТА НЕ ВКЛЮЧЕНI ДО IНШИХ УГРУПОВАНЬ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 4.

IНШI ПРОМИСЛОВI ВИРОБНИЦТВА

Количество организаций с указанным видом деятельности: 5.

IНШI РОБОТИ З ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ БУДIВЕЛЬ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 1.

IНШI СПЕЦIАЛЬНI БУДIВЕЛЬНI РОБОТИ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 7.

IНШI ФIНАНСОВО - КРЕДИТНI ОРГАНIЗАЦIЇ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 1987.

IНШI, НЕ ПЕРЕРАХОВАНI ВИЩЕ, ВИРОБНИЧI ВИДИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 220.

IНШI, НЕ ПЕРЕРАХОВАНI ВИЩЕ, ОРГАНIЗАЦIЇ СФЕРИ МАТЕРIАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Количество организаций с указанным видом деятельности: 78.

IНША ДIЯЛЬНIСТЬ З ПРИБИРАННЯ СМIТТЯ ТА ОЧИЩЕННЯ IНШИХ ТЕРИТОРIЙ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 6.

IНША ДIЯЛЬНIСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З IНФОРМАЦIЙНО - ОБЧИСЛЮВАЛЬНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 412.

IНША ДIЯЛЬНIСТЬ, ЩО ПОВ'ЯЗАНА З ФОНДОВИМИ БIРЖАМИ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 1.

IНШАКОМЕРЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 2367.

ІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 245.

ІНФОРМАЦІЯ ВВЕДЕНА З РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ - ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ВІДСУТНІЙ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 400.

ІНШІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 2.

ІНШІ ВИДИ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 779.

ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 831.

ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 87097.

ІНШІ ВИДИ ПЕРВИННОГО ОБРОБЛЕННЯ СТАЛІ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 3.

ІНШІ ВИДИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 1085.

ІНШІ ГАЛУЗІ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ ГРУПУВАНЬ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 131.

ІНШІ МОНТАЖНІ РОБОТИ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 1553.

ІНШІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 2514.

ІНШІ РОБОТИ З ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА

Количество организаций с указанным видом деятельности: 528.

ІНШІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 2282.

ІНША ВИДОВИЩНО-РОЗВАЖАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 1037.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 109.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 12.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 1733.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СПОРТУ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 3432.

ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

Количество организаций с указанным видом деятельности: 1903.

ІНША ПОЛІГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Количество организаций с указанным видом деятельности: 3607.

ІНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

Количество организаций с указанным видом деятельности: 2860.

ІНШЕ ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

Количество организаций с указанным видом деятельности: 2978.